Události v Lázních

Události v Lázních

Vážení klienti,

na základě usnesení Vlády ČR ze 26.2.2021 není možné poskytovat léčebně rehabilitační péči klientům samoplátcům. Od 1.3. 2021 jsou nástupy těchto klientů zakázány.

Pro posunutí vámi rezervovaného pobytu, prosím, kontaktujte ubytovací kancelář.

Děkujeme za pochopení. 

 

od 17.1.2021 do odvolání přijímáme na pobyt pouze klienty na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči (KLP a PLP) a klienty samoplátce POUZE na léčebné pobyty v délce trvání 6 a více nocí.

Protože nám záleží na vaší bezpečnosti a nerušeném pobytu v Lázních Vráž, přijímáme od 17.1.2021 do lázní pouze klienty s negativním testem na koronavirus, který nesmí být starší než 72 hodin. Zprávou o negativním výsledku se prokážete při příjezdu na recepci lázní. 

K pobytu bez nutnosti negativního testu budou přijati klienti, kteří předloží oficiální zprávu praktického lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID -19 během předchozích  tří měsíců před nástupem do lázní nebo potvrzení o očkování proti Covid – 19 (14dní od absolvování 2 dávky). 

Z vládního opatření vyplývá povinnost nosit ve vnitřních prostorách respirátor nebo dvě chirurgické roušky. Žádáme Vás proto, abyste přijeli vybaveni nejlépe respirátory FFP2 na celou dobu pobytu.

V lázních probíhají všechny procedury včetně skupinového cvičení v bazénu.

Kavárna je otevřena do 20.00 hod.

Při vstupu do lázní měříme klientům teplotu.

Platí zákaz návštěv.

Děkujeme za respektování uvedených pravidel a přejeme příjemný pobyt v Lázních Vráž.

Pro informace je Vám k dispozici přijímací kancelář a recepce.

 

PŘÍSPĚVEK  až 4000,- Kč na osobu

Vážení klienti,

na základě vyhlášené podpory vlády  lázeňskému sektoru, je možné na uvedené  pobyty pro samoplátce v našich lázních čerpat příspěvek ve výši 4000,- Kč na osobu. Věříme, že tato podpora státu je pro Vás velmi zajímavá. Na našich webových stránkách je  nabídku cenově zvýhodněných pobytů včetně rekondičního pobytu. Příspěvek bude možné čerpat jak na individuální, tak skupinové pobyty.  Nabízíme Vám možnost rezervace pobytu v našich lázních tak, abyste příspěvek od státu mohli využít.  Naši pracovníci Vám pomohou s veškerou administrativou spojenou s uplatněním příspěvku  ve výši 4 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.

Příspěvek je možno čerpat na všechny níže uvedené pobyty.

Čerpat příspěvek mohou osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím naši recepci na tel. 382 737 111.

 

2021-04-07T13:46:43+00:00
Lázně Hotel Vráž - ZÁMEK ve Vráži hodnocení