Aktuálně 2021-05-06T20:08:33+00:00

Aktuálně

                                              

Vážení hosté,

Lázně Hotel Vráž Vám nyní nabízí jedinečnou možnost. Přijďte načerpat síly a zregenerovat organismus. Pro všechny, kteří prodělali zákeřnou nemoc Covid-19, či jsou již proti ní řádně očkovaní, nyní poskytujeme lázeňské pobyty. Při splnění podmínek stanovených Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.května 2021, mohou hosté čerpat služby našeho zařízení, ať už hrazené zdravotní pojišťovnou, či nikoliv. Velmi se těšíme na Vaši návštěvu!

Samoplátci jsou na základě stejného Mimořádného opatření taktéž srdečně vítáni. Stejně tak oni musí splňovat vládou nastavené parametry. Tedy být prokazatelně očkován (dle druhu vakcíny – jednou či oběma dávkami) před více než 14 dny, být v ochranném časovém pásmu 90 dnů od prodělané nemoci C+ (tedy prokazatelného pozitivního testování POC nebo RT-PRC), nebo být vlastníkem RT-PCR testování s negativním výsledkem nejdéle před sedmi dny.

Pro bližší informace se prosím neváhejte obracet na naši ubytovací kancelář

tel: 383737112

po-pá 7:00 – 15.30 

nebo recepci: 382737111

po-ne 7:00 – 22.00

nebo na e-mail: pus@lazne-vraz.cz .                                 

 

Hostům nabízíme jedinečnou možnost testování na přítomnost antigenu Sars-Cov-2 plně hrazené ze zdravotního pojištění přímo v areálu lázní.

 

Lázně Hotel Vráž Vám dále nabízí své ambulantní služby. Podmínky upravuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.května 2021. Služby můžeme prozatím poskytnout pouze jednomu klientovi v daný moment a tento se musí prokázat platným potvrzením s negativním výsledkem testování na přítomnost antigenu viru Sars-Cov-2. osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže, zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny: prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní tyto podmínky, neumožní vstup do provozovny, resp. v případě kdy vyjde zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu.