O lázních

Historie vzniku lázní a lázeňské léčby

Lázně Vráž u Písku mají dlouholetou tradici. Základem pro poskytování lázeňské péče se stala budova zámku postaveného v roce 1875 v novogotickém slohu českým šlechtickým rodem Lobkowiczů, který zde měl až do roku 1926 svou letní rezidenci. Zámek, přistavený léčebný a ubytovací pavilony jsou obklopeny zelení, které dominuje anglický park a les, což návštěvníkům lázní poskytuje dostatečné soukromí a klid.

Rozvoj lázeňství ve Vráži započal v roce 1926, kdy zámeček odkoupil pomocný spolek pro péči a zdraví úředníků a zřízenců v Praze. Ten jí záhy prodal Nemocenské pojišťovně. Pojišťovna dobudovala areál sanatoria výstavbou Léčebného a Ubytovacího (dnes Jubilejního) pavilonu a dne 11. ledna 1936 bylo sanatorium slavnostně otevřeno.

Zásadní podíl na vybudování klimatických a rehabilitačních lázní měl profesor Vítek, jeden z nejlepších českých neurologů. Jeho zásluhou sanatorium již od počátku své existence poskytovalo pojištěncům širokou a kvalitní nabídku lázeňské péče specializované na nervové choroby, poruchy pohybového aparátu a celou řadu onemocnění dýchacích cest.

V roce 1978 byl obci Vráž přiznán lázeňský statut. S lázeňským statutem počítá i současný územní plán obce, který areál lázní zahrnul do lázeňské zóny se značným omezením jiných aktivit, které přímo nesouvisí s poskytováním lázeňské péče. Obec Vráž rozvoj lázeňství podporuje.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

PROJEKT
Lázně Hotel Vráž
Rekonstrukce ohřevu
teplé vody Léčebného pavilonu
CZ.01.04.01/01/22_006/
0000434
je spolufinancován Evropskou unií.
Úsporná opatření k vytápění tří zdrojů teplé vody v areálu lázní