Endoprotézy

V Lázních Vráž se provádí rehabilitační léčba po výměně velkých kloubů již historicky a všichni naši zdravotničtí specialisté mají s touto problematikou velké zkušenosti. Se všemi individuálními potřebami našich hostů – pacientů si víme rady.

V našich lázních budete v dobrých rukou.  

Rehabilitační léčba pacientů po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady je ve většině případů hrazena zdravotní pojišťovnou. Na KLP, tedy komplexní lázeňskou péči má pacient nárok neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, a to nejpozději do 3 měsíců po TEP a v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

Doporučení k lázeňské léčbě z indikace VII/10 vystavuje praktický lékař, nově však může doporučení vystavit ortoped. Vypsaný návrh na lázeňskou péči lékař odesílá na zdravotní pojišťovnu. Po schválení revizním lékařem se pak návrh dostane do konkrétního lázeňského zařízení, které pak vyzve klienta k nástupu na lázeňskou léčbu. Standardní délka léčebného pobytu je 28 dní.

Pro více informací a zajištění vhodného termínu prosím kontaktujte:

Tel: 382737112
Mail: puk@lazne-vraz.cz

 

Kontraindikace lázeňské léčby

Příloha k nařízení vlády ČR č. 50/1993 Sb.

 1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství, zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, infikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.
 2. Všechny druhy nemoci v aktutním stadiu.
 3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
 6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
 7. Kachexie všeho druhu.
 8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
 10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
 11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI a indikaci XXIII/2.
 14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
 15. Těhotenství.
 16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X.)
 17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).