V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 nastavuje společnost Lázně Hotel Vráž oznamovací systém zaručující ochranu oznamovateli:

  1. Možnost nahlásit jakékoliv protiprávní jednání v rámci společnosti na e-mailový kontakt: whistleblowing@lazne-vraz.cz
  2. Obdržení automatického potvrzení na podané oznámení, opatřené časovým razítkem a elektronickým podpisem
  3. Interní normou upravená doba předběžného vyjádření včetně shrnutí oznámení, stanovená na 10 pracovních dní
  4. Uložení oznámení do složky Oznámení s exklusivním přístupem pověřence pro whistleblowing
  5. Informování o průběhu prověřování oznámení, stejně jako o jeho vyhodnocení a konečných opatřeních