Lázeňská léčba

Indikační seznam

Endoprotézy

Škola chůze

Smluvní pojišťovny

Léčebné procedury

Komplexní lázeňská péče

Léčba zahrnuje: vstupní lékařské vyšetření, každý týden jedno kontrolní vyšetření, závěrečnou prohlídku, sestavení individuálního léčebného programu (lázeňské procedury cca 3 – 4 denně). Délka pobytu pro komplexní lázeňskou péči je 21 dnů (s možností prodloužení dle indikační skupiny, až po schválení revizním lékařem smluvních pojišťoven). U dlouhodobě se léčících osob je třeba předložit stručnou charakteristiku zdravotního stavu od ošetřujícího lékaře, včetně sdělení o trvale užívaných lécích. Návrh na komplexní lázeňskou péči vystaví praktický lékař na doporučení odborného lékaře a zašle jej příslušné zdravotní pojišťovně. Revizní lékař pojišťovny návrh schválí a pojišťovna jej zašle do lázní. Na základě obdrženého návrhu na lázeňskou zdravotní péči od zdravotní pojišťovny (platnost 3 měsíce) nebo na základě objednávky s požadavkem na nástupní termín a požadovaný standard ubytování vystaví lázně písemný zvací dopis a provedou rezervaci ubytování.

Příspěvková lázeňská péče

U příspěvkové zdravotní péče nehradí zdravotní pojišťovna náklady spojené s ubytováním a stravováním. Návrh na příspěvkovou lázeňskou péči vystavuje praktický lékař a odešle jej příslušné pojišťovně. Návrh na příspěvkovou lázeňskou péči schválený revizním lékařem pojišťovny obdrží pacient a zašle jej spolu s požadavkem na přibližný nástupní termín, požadovaný standard ubytování a formu stravování do lázní. Lázně vystaví písemný zvací dopis a provedou rezervaci ubytování. Platnost návrhu je 6 měsíců. Doba pobytu 14-21 dnů.

Samoplátecká lázeňská péče

Lázeňskou léčbu pro samoplátce doporučujeme v minimální délce jednoho týdne. Pro samoplátce nabízíme po celý rok velké množství finančně zvýhodněných léčebných pobytů a programů – lázeňské, relaxační, wellness, sportovní, pro rodiny s dětmi.