Škola chůze – nová šance pro amputované

V České republice je více než 7000 pacientů s diabetem, u nichž byla provedena amputace z důvodu základní nemoci. Vzhledem k potřebám Diabetické asociace ČR a České diabetologické společnosti ČLS JEP i vedoucích pracovníků rehabilitačních klinik jsme se rozhodli spolupracovat na projektu revitalizace takto postižených pacientů. Pacienti po amputaci z důvodů úrazů, diabetu, cévních příhod měli dosud omezenou možnost následné odborné péče.

Tímto projektem dáváme šanci pacientům k návratu do plnohodnotného života.

Indikace pro přijetí amputovaného na dolní končetině k výuce chůze o protéze.

1. Jednostranně amputovaný

Tento pacient musí splnit podmínky funkčního protézování: minimálně negativní rumpálová ergometrie tj. tolerance alespoň 25W při bércové amputaci, víc než 25W při stehenní, při exartikulaci v kyčli (kanadská protéza) minimálně 50W. Když pacient není schopen při nejnižší amputaci tolerovat zátěž 25W, pak je nutné ho zařadit do funkční skupiny „O“ (interiérový typ). Kategorie „O“ není indikací k balneoterapii.

Indikace k balneoterapii:

 1. Stupeň aktivity – pouze 1-4;
 2. Úplně zhojený pahýl;
 3. Nepřítomnost výrazné flekční kontraktury nebo ankylózy kloubu nad pahýlem;
 4. Vybavení pacienta prvotní protézou;
 5. Zvládnutí stoje bez komplikací (nestabilita, vertigo,svalová artrofie);
 6. Zvládnutí základního předpokladu chůze o protéze, tj. přenesení váhy těla na protézu;
 7. Zachování smyslů (zrak, sluch, citlivost) a schopnost verbální komunikace, která je pro výuku chůze nezbytná.

2. Oboustranně amputovaný

Tento pacient musí splnit podmínky jako při jednostranné amputaci a je-li předpoklad, že nechce používat pouze invalidní vozík. Bude se jednat většinou o mladšího amputovaného, většinou z důvodů traumatických. Při vaskulárních komplikacích (diabetes, arteoskleróza) ve většině případů oboustranné amputace se chůze o protézách nedaří pro nadměrnou energetickou zátěž lokomoc

Diabetická indikace:

 1. Kompenzovaný diabetes – pacient s jakýmkoli typem diabetu, jehož aktuální úrověň kompenzace nemoci nebrání pobytu v lázních a výuce chůze;
 2. Vedle edukace stran pohybových aktivit pacienta proběhne podrobná a kompletní edukace stran diabetu, prevence komplikací a zejména prevence zhoršení syndromu diabetické nohy.

Průměrná skladba procedur u pacientů zařazených do školy chůze.

(Veškeré procedury jsou zahrnuty do komplexní lékařské péče)

Lázeňský pobyt je plánovaný na 21 dnů. Indikace VII/12

Pacientovi budou ordinovány tyto procedury:

 • perličková koupel,
 • vířivá koupel celková,
 • vířivá koupel částečná,
 • rašelinový obklad malý,
 • klasická masáž částečná,
 • suchá uhličitá koupel.

V rámci individuálního rehabilitačního cvičení bude probíhat edukace pacienta v nácviku stoje a chůze (nácvik přenesení váhy na protézu, výuka kroků na bradlovém chodníku, výuka kroků v chodítku pevném nebo čtyřkolovém, výuka chůze s francouzskými berlemi, pokus o chůzi do schodů a po šikmé rovině, posilování svalstva horních končetin, zachované dolní končetiny a svalstva pahýlu), včetně edukace péče o pahýl (výuka bandážování, otužování a kartáčování pahýlu, výuka polohování k zabráněmí flekčních kontraktur).

Obecné podmínky

Pacient odeslaný do lázní Vráž musí být vybaven protézou a párem francouzských nebo podpažních berlí. V ústavu bude podle technických možností minimálně 1x týdně protetik, který by provedl nezbytné úpravy především pahýlového lůžka – jednalo by se především o zvýšení počtu pahýlových návleků nebo jiné technické závady. V lázních se nepředpokládají složité opravy protézy. Pacient s nevyhovující protézou bude propuštěn.

Závěr

Projekt péče o pacienty s diabetem po amputaci v lázních Vráž je jedinečný svým obsahem a zajištěním. Lze předpokládat, že přinese nejen urychlení návratu pacientů do plného života, ale i zlepší celkový stav a zejména sníží riziko dalších komplikací.