Seznam smluvních zdravotních pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111
Vojenská zdravotní pojišťovna – 201
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – 209
Česká průmyslová zdravotní pojištovna – 205