Dovolte nám informovat Vás o poskytované lázeňské péči v Lázních Vráž pro rezervace pacienty po dokončené, úspěšné léčbě onkologických onemocnění (indikace I/1).

Z připravovaných akcí bychom Vás rádi pozvali na:

Vepřové hody 2.3.2024 od 10:00

Bál splněných přání 16.3.2024 od 19:00