Tipy na výlet

Zámek Hluboká nad Vltavou

směr České Budějovice, vzdálenost přibližně 60 km

Se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou se řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu v rámci střední Evropy. Hluboká vstoupila do dějin roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou, a tak byl roku 1290 Záviš před Hlubokou popraven. Mezi další majitele panství patřili Vilém z Pernštejna, Jáchym z Hradce, rod Schwarzenbergů.

Orlická přehrada

směr Čimelice, vzdálenost přibližně 54 km

je součástí Vltavské kaskády, byla vybudována v letech 1951-1961. Délka přehrady je 68 km, rozloha je 27,32 km2, objem 720 000 000 m3 a max. hloubka je 74 m. Na Orlické přehradě se konají vyhlídkové a okružní plavby. Nástup je možný z přístaviště pod hradem Zvíkov. Při skupinových plavbách je i možnost výstupu u zámku.

Zámek Orlík

směr Varvažov a Zvíkov, vzdálenost přibližně 20 km

(původně gotický hrad) se po dlouhá staletí tyčil na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad ohbím řeky jako orlí hnízdo (odtud nejspíše název). Po vzniku Orlické přehrady však bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody v nádrži dnes dosahuje těsně pod zámecké zdi. Podobu šlechtického sídla ve stylu romantické gotiky ovlivnili především současní majitelé, rod Schwarzenberků.

Hrad Zvíkov

směr Milevsko, vzdálenost přibližně 15 km

Původně královský hrad, vypínající se nad hladinou Orlické přehrady, bývá často označován jako král českých hradů. Hrad Zvíkov patří mezi klenoty české raně gotické architektury. Založen byl pravděpodobně za Přemysla Otakara I. První písemná zmínka je z roku 1234. Tehdy začal být obsazován královskými purkrabími. Dnešní podobu získal za Přemysla Otakara II. Po vymření Přemyslovců získali zástavní držení Rožmberkové, dále Švamberkové. V 17. století se majiteli Zvíkova stávají Eggenbergové a po nich Schwarzenbergové.

Písek

směr Čížová, vzdálenost přibližně 10 km

Vlastní středověké město bylo založeno na sklonku vlády Václava I. kolem poloviny 13. stol. První doklad o městě je v listině zmiňovaného krále z roku 1243. Jeho syn, král Přemysl Otakar II., věnoval výstavbě Písku zvláštní pozornost v zájmu upevnění moci rodu Přemyslovců na jihu Čech a často zde pobýval. V krátké době byl zde postaven hrad, město s farním kostelem a dominikánským klášterem a přechod přes řeku umožnil kamenný most. Město střežilo i provoz na Zlaté stezce vedoucí z Bavor do Prahy a bylo rovněž významnou oporou královské moci v jižních Čechách.

Kamenný most Písku

směr Čížová, vzdálenost přibližně 10 km

(neoficiálně také Jelení most) je nejstarším dochovaným mostem v Česku. O primát nejstaršího mostu ve střední Evropě zápasí s kamenným mostem v Řezně v Německu. Poprvé písemně zmíněn až r. 1348. V 18. stol. Byl vyzdoben barokními sochami. Věžové brány zanikly.

Městská elektrárna v Písku

směr Čížová, vzdálenost přibližně 10 km

Písek byl prvním městem v Čechách, které mělo stálé veřejné elektrické osvětlení instalované F. Křižíkem 23.6.1887. Návštěvníci se mohou seznámit nejen s historií, ale uvidí i staré výrobní zařízení v provozu.

Prácheňské muzeum v Písku

směr Čížová, vzdálenost přibližně 10 km

bylo založeno roku 1884 a nachází se v budově hradu, který byl zbudován ve 2. polovině 13. století. Je zde zachovaný gotický sál vyzdobený kopiemi fresek z roku 1479.

Blatná

směr Plzeň, vzdálenost přibližně 20 km

Původně vodní tvrz, přestavěná v 14. stol. na gotický hrad, s rozsáhlými úpravami v 15. stol. za Lva z Rožmitálu, posléze dále přestavovaná stavitelem Benediktem Rejtem. V 17. století pak přistaven na části gotických základů nový renesanční palác, a tím zahájena proměna hradu v zámek, který dnes patří mezi nejkrásnější a nejvýznamnější vodní zámky u nás.

Vráž – Jezírka lásky

směr Vráž, vzdálenost přibližně 1,5 km

Dvě jezírka, nacházející se pod Čertovou horou, jsou nazývána Jezírky lásky. Legenda říká, že kněžna Lobkowiczová, která zde žila, se zamilovala do podkoního a z velké lásky se narodilo děťátko. Jako šlechtična ale nemohla svůj poklesek utajit, a tak to vyřešila skokem do jezírka, kde se utopila. Obraz kněžny s dítěte je v zámeckém salónku.